Hawke Cup 1968/69


 Averages: [Batting] [Bowling] [Fielding]
 Averages by [Team]

16 Nov 1968 Elimination MatchKing Country v Thames Valley Domain, Otorohanga hawke387
30 Nov 1968 Elimination MatchFranklin v Northland McLennan Park, Papakura hawke388
07 Dec 1968 Elimination MatchSouth Canterbury v North Canterbury Ashbury Park, Timaru hawke389
13 Dec 1968 Challenge MatchHawke's Bay v North Otago McLean Park, Napier hawke390
13 Dec 1968 Elimination MatchHutt Valley v Manawatu Hutt Recreation Ground, Lower Hutt hawke391
26 Dec 1968 Challenge MatchHawke's Bay v Ashburton County McLean Park, Napier hawke392
01 Jan 1969 Elimination MatchRangitikei v Southern Hawke's Bay Centennial Park, Marton hawke393
18 Jan 1969 Elimination MatchHorowhenua v Taranaki Kohitere College, Levin hawke394
24 Jan 1969 Challenge MatchHawke's Bay v Wairarapa McLean Park, Napier hawke395
26 Jan 1969 Elimination MatchPoverty Bay v Bay of Plenty Harry Barker Reserve, Gisborne hawke396
31 Jan 1969 Challenge MatchHawke's Bay v Wanganui McLean Park, Napier hawke397
01 Feb 1969 Elimination MatchNelson v Marlborough Trafalgar Park, Nelson hawke398
08 Feb 1969 Elimination MatchSouthland v Central Otago Holt Park, Otautau hawke399
15 Feb 1969 Elimination MatchSouthern Hawke's Bay v Horowhenua Dannevirke Domain, Dannevirke hawke400
21 Feb 1969 Challenge MatchHawke's Bay v Waikato McLean Park, Napier hawke401
08 Mar 1969 Elimination MatchNelson v Hutt Valley Trafalgar Park, Nelson hawke402
08 Mar 1969 Elimination MatchNorthland v King Country Cobham Oval, Whangarei hawke403
08 Mar 1969 Elimination MatchSouthland v North Canterbury Turnbull Thomson Park, Invercargill hawke404
15 Mar 1969 Elimination MatchHorowhenua v Southern Hawke's Bay Kohitere College, Levin hawke405
22 Mar 1969 Elimination MatchNorth Canterbury v Southland Dudley Park, Rangiora hawke406