Teams Onslow Whitford played for

Main FCCanterbury (1947/48)
Plunket ShieldCanterbury (1947/48)
MiscellaneousCanterbury XI (1941/42-1947/48)
 Canterbury (1945/46-1946/47)