Teams Shaun Devoy played for

Hawke CupHamilton (2014/15)
MiscellaneousHamilton (2014/15-2017/18)