Teams Thomas Chettleburgh played for

Main FCOtago (1932/33-1940/41)
Plunket ShieldOtago (1932/33-1939/40)
MiscellaneousOtago (1937/38-1940/41)