Taupo Reserve, Taupo

Ground Name:Taupo Reserve, Taupo