Women's One-Day International Matches played on Asgiriya Stadium, Kandy (4)

29th November 1997 Netherlands Women in Sri Lanka 1997/98 2nd ODISri Lanka Women v Netherlands Womenwo240
30th November 1997 Netherlands Women in Sri Lanka 1997/98 3rd ODISri Lanka Women v Netherlands Womenwo241
27th January 2002 Pakistan Women in Sri Lanka 2001/02 4th ODISri Lanka Women v Pakistan Womenwo390
25th April 2004 Women's Asia Cup 2003/04 4th ODISri Lanka Women v India Womenwo486