Modi Stadium, Kanpur - Most Fielder Catches in Match in first-class cricket

6DF WhatmoreIndia v Australia1979/80f32761
5CS NayuduVidarbha v Uttar Pradesh1958/59f22554
5RN HarveyIndia v Australia1959/60f23004