Northern Brave Smash 2022/23


 Highlights

11 Dec 2022  Bay of Plenty v Counties Manukau Owen Delany Park No 2 Ground, Taupo misc903195
11 Dec 2022  Hamilton v Waikato Valley Owen Delany Park No 3 Ground, Taupo misc903196
11 Dec 2022  Northern Districts Under-19s v Northland Owen Delany Park, Taupo misc903197
12 Dec 2022  Bay of Plenty v Waikato Valley Owen Delany Park No 2 Ground, Taupo misc903198
12 Dec 2022  Counties Manukau v Northern Districts Under-19s Owen Delany Park No 3 Ground, Taupo misc903199
12 Dec 2022  Hamilton v Northland Owen Delany Park, Taupo misc903200
12 Dec 2022  Bay of Plenty v Northland Owen Delany Park, Taupo misc903201
12 Dec 2022  Counties Manukau v Waikato Valley Owen Delany Park No 2 Ground, Taupo misc903202
12 Dec 2022  Hamilton v Northern Districts Under-19s Owen Delany Park No 3 Ground, Taupo misc903203
13 Dec 2022  Bay of Plenty v Hamilton Owen Delany Park No 3 Ground, Taupo misc903204a
13 Dec 2022  Counties Manukau v Northland Owen Delany Park No 2 Ground, Taupo misc903205a
13 Dec 2022  Northern Districts Under-19s v Waikato Valley Owen Delany Park, Taupo misc903206a
13 Dec 2022  Bay of Plenty v Northern Districts Under-19s Owen Delany Park No 2 Ground, Taupo misc903207a
13 Dec 2022  Counties Manukau v Hamilton Owen Delany Park, Taupo misc903208a
13 Dec 2022  Northland v Waikato Valley Owen Delany Park No 3 Ground, Taupo misc903209a