Fergus Hickey Rosebowl 2011/12 - Most Fielder Catches in Innings

2KG BettleyCounties Manukau v HamiltonWeymouth Oval, Manurewamisc218408
2MR DodunskiCounties Manukau v HamiltonWeymouth Oval, Manurewamisc218408
2CJ PageBay of Plenty v NorthlandCobham Oval (New), Whangareimisc218409
2DL SwanCounties Manukau v Bay of PlentyWeymouth Oval, Manurewamisc218411
2B PopliCounties Manukau v Bay of PlentyWeymouth Oval, Manurewamisc218411
2DJ MitchellHamilton v Waikato ValleyGalloway Park, Hamiltonmisc218419
2GR BothaNorthland v Counties ManukauCobham Oval (New), Whangareimisc218420
2CW AndrewsCounties Manukau v NorthlandCobham Oval (New), Whangareimisc218420
2SD CooperNorthland v Waikato ValleyVictoria Square, Cambridgemisc218424
2BL HydeWaikato Valley v NorthlandVictoria Square, Cambridgemisc218424
2CJ CoffeyWaikato Valley v NorthlandVictoria Square, Cambridgemisc218424
2KA VincentNorthland v Waikato ValleyVictoria Square, Cambridgemisc218424
1AP DevcichCounties Manukau v HamiltonWeymouth Oval, Manurewamisc218408
1P GosaiCounties Manukau v HamiltonWeymouth Oval, Manurewamisc218408
1TM ClarkeHamilton v Counties ManukauWeymouth Oval, Manurewamisc218408
1BJ SimpsonHamilton v Counties ManukauWeymouth Oval, Manurewamisc218408
1AR VodnalaHamilton v Counties ManukauWeymouth Oval, Manurewamisc218408
1JD HickeyHamilton v Counties ManukauWeymouth Oval, Manurewamisc218408
1TM ClarkeHamilton v Counties ManukauWeymouth Oval, Manurewamisc218408
1IJT BurrowsHamilton v Counties ManukauWeymouth Oval, Manurewamisc218408
1BJ SimpsonHamilton v Counties ManukauWeymouth Oval, Manurewamisc218408
1AR VodnalaHamilton v Counties ManukauWeymouth Oval, Manurewamisc218408
1DJ HillNorthland v Bay of PlentyCobham Oval (New), Whangareimisc218409
1B PopliNorthland v Bay of PlentyCobham Oval (New), Whangareimisc218409
1BR HamptonNorthland v Bay of PlentyCobham Oval (New), Whangareimisc218409
1HR CooperBay of Plenty v NorthlandCobham Oval (New), Whangareimisc218409
1BL HydeBay of Plenty v NorthlandCobham Oval (New), Whangareimisc218409
1N BreslinBay of Plenty v NorthlandCobham Oval (New), Whangareimisc218409
1CJ CoffeyBay of Plenty v NorthlandCobham Oval (New), Whangareimisc218409
1B PopliNorthland v Bay of PlentyCobham Oval (New), Whangareimisc218409
1BM ChristensenNorthland v Bay of PlentyCobham Oval (New), Whangareimisc218409
1MR JeffersonWaikato Valley v Poverty BayHarry Barker Reserve, Gisbornemisc218410
1IS BroderickWaikato Valley v Poverty BayHarry Barker Reserve, Gisbornemisc218410
1JD BatesWaikato Valley v Poverty BayHarry Barker Reserve, Gisbornemisc218410
1GR MorleyWaikato Valley v Poverty BayHarry Barker Reserve, Gisbornemisc218410
1BK PerrettWaikato Valley v Poverty BayHarry Barker Reserve, Gisbornemisc218410
1SL MajorPoverty Bay v Waikato ValleyHarry Barker Reserve, Gisbornemisc218410
1RJP McCarthyPoverty Bay v Waikato ValleyHarry Barker Reserve, Gisbornemisc218410
1RJ GengeWaikato Valley v Poverty BayHarry Barker Reserve, Gisbornemisc218410
1TM ClarkeBay of Plenty v Counties ManukauWeymouth Oval, Manurewamisc218411
1AC HerwelsBay of Plenty v Counties ManukauWeymouth Oval, Manurewamisc218411
1AR VodnalaBay of Plenty v Counties ManukauWeymouth Oval, Manurewamisc218411
1MP SweetmanBay of Plenty v Counties ManukauWeymouth Oval, Manurewamisc218411
1B PopliCounties Manukau v Bay of PlentyWeymouth Oval, Manurewamisc218411
1BM ChristensenCounties Manukau v Bay of PlentyWeymouth Oval, Manurewamisc218411
1JJ BoultCounties Manukau v Bay of PlentyWeymouth Oval, Manurewamisc218411
1AR VodnalaBay of Plenty v Counties ManukauWeymouth Oval, Manurewamisc218411
1A SinghCounties Manukau v Bay of PlentyWeymouth Oval, Manurewamisc218411
1DJ HillCounties Manukau v Bay of PlentyWeymouth Oval, Manurewamisc218411
1A DesaiWaikato Valley v HamiltonGalloway Park, Hamiltonmisc218419
1SD CooperHamilton v Waikato ValleyGalloway Park, Hamiltonmisc218419
1BJ HatwellWaikato Valley v HamiltonGalloway Park, Hamiltonmisc218419
1PD BocockWaikato Valley v HamiltonGalloway Park, Hamiltonmisc218419
1MW O'ShaughnessyHamilton v Waikato ValleyGalloway Park, Hamiltonmisc218419
1KA VincentHamilton v Waikato ValleyGalloway Park, Hamiltonmisc218419
1RJP McCarthyHamilton v Waikato ValleyGalloway Park, Hamiltonmisc218419
1BC HiiniNorthland v Counties ManukauCobham Oval (New), Whangareimisc218420
1CJ AndersonNorthland v Counties ManukauCobham Oval (New), Whangareimisc218420
1AC HerwelsNorthland v Counties ManukauCobham Oval (New), Whangareimisc218420
1JD HickeyNorthland v Counties ManukauCobham Oval (New), Whangareimisc218420
1ST KnoxCounties Manukau v NorthlandCobham Oval (New), Whangareimisc218420
1CJ CoffeyCounties Manukau v NorthlandCobham Oval (New), Whangareimisc218420
1IA PageCounties Manukau v NorthlandCobham Oval (New), Whangareimisc218420
1MW O'ShaughnessyNorthland v Waikato ValleyVictoria Square, Cambridgemisc218424
1LV ParsonsNorthland v Waikato ValleyVictoria Square, Cambridgemisc218424
1ST KnoxWaikato Valley v NorthlandVictoria Square, Cambridgemisc218424
1BL HydeWaikato Valley v NorthlandVictoria Square, Cambridgemisc218424
1ML TaylorWaikato Valley v NorthlandVictoria Square, Cambridgemisc218424
1KA FordeWaikato Valley v NorthlandVictoria Square, Cambridgemisc218424
1HR CooperWaikato Valley v NorthlandVictoria Square, Cambridgemisc218424
1CW AndrewsWaikato Valley v NorthlandVictoria Square, Cambridgemisc218424