Fergus Hickey Rosebowl 2004/0520 Nov 2004  Hamilton v Counties Manukau Galloway Park, Hamilton misc44900
20 Nov 2004  Poverty Bay v Bay of Plenty Harry Barker Reserve, Gisborne misc940731
20 Nov 2004  Waikato Valley v Northland Cobham Oval (New), Whangarei misc940732
27 Nov 2004  Bay of Plenty v Hamilton Blake Park, Mount Maunganui misc
27 Nov 2004  Counties Manukau v Northland Bledisloe Park, Pukekohe misc44542
27 Nov 2004  Waikato Valley v Poverty Bay Westpac Park, Hamilton misc940734
22 Jan 2005  Poverty Bay v Northland not known misc940741
22 Jan 2005  Waikato Valley v Hamilton Centennial Park, Paeroa misc940742
12 Feb 2005  Bay of Plenty v Waikato Valley Blake Park, Mount Maunganui misc44543
12 Feb 2005  Hamilton v Northland Galloway Park, Hamilton misc
12 Feb 2005  Poverty Bay v Counties Manukau Harry Barker Reserve, Gisborne misc44544
26 Feb 2005  Counties Manukau v Waikato Valley Bledisloe Park, Pukekohe misc44545
26 Feb 2005  Northland v Bay of Plenty Cobham Oval (New), Whangarei misc