Brian Dunning Cup 2015/16 - Highest Partnership for Each Wicket

  180  TG Manning & KR BlanchardCounties Manukau v Poverty BayOwen Delany Park No 3 Ground, Taupomisc780620
  2104  TJ MacRury & TJ ClarkeBay of Plenty v Poverty BayHarry Barker Reserve, Gisbornemisc780629
  372  TM Lortan & NR ParlaneNorthland v Waikato ValleyOwen Delany Park, Taupomisc780621
  491  TJ Clarke & BR HamptonBay of Plenty v NorthlandOwen Delany Park No 3 Ground, Taupomisc780625
  583  JG Walker & PF CarsonsHamilton v Waikato ValleyOwen Delany Park No 3 Ground, Taupomisc780623
  667*RPO Drysdale & SP CrossanBay of Plenty v Poverty BayHarry Barker Reserve, Gisbornemisc780629
  762  SMK Tallott & RIJ TallottPoverty Bay v Waikato ValleyOwen Delany Park, Taupomisc780627
  840  JG Walker & DP Singh-ParharHamilton v Bay of PlentyOwen Delany Park No 2 Ground, Taupomisc780619
  919  DP Singh-Parhar & MS WallbankHamilton v Bay of PlentyOwen Delany Park No 2 Ground, Taupomisc780619
1040  N Byrne & JK RowePoverty Bay v Bay of PlentyHarry Barker Reserve, Gisbornemisc780629